Přidáno 16.2.2013

Posvítili jsme si na ZŠ financovanou z části dotacemi EU

Rekonstrukce budovy základní školy na Trávníkách, ke které došlo v roce 2011, měla podle projektu přinést škole nejen „nový kabát“, ale především snížení energetické náročnosti. A právě na tuto stránku opravy jsme se zaměřili. Součástí opravy nejstarší budovy základní školy na Vsetíně bylo nejen kvalitní zateplení, ale také výměna starých dřevěných oken za nová plastová. Vše mělo jeden hlavní cíl, a to úsporu prostředků na energie. Právě proto jsme provedli termovizní měření, které dokáže odhalit i malé konstrukční nedostatky nebo netěsnosti, případně rozpoznat nestandardní postupy při instalaci oken či zateplení. Společnost Termohospital financovala měření z vlastních zdrojů a chtěla tímto přispět k optimalizaci situace, týkající se rekonstrukcí obecních budov. Z hlediska termovize bylo nezbytné vyčkat na správné klimatické podmínky, které dovolují provést měření. Pro termovizní měření byla použita termovizní kamera FLUKE 32 s vyšším rozlišením termo 320x240. Od společnosti ASPRO, která opravu školy prováděla, jsme si vyžádali projektovou dokumentaci, na základě které bylo konkretizováno, čeho se měření bude týkat. Posuzovány tak byly pouze prvky, které prošly rekonstrukcí. Lze konstatovat, že podrobná analýza termosnímků této budovy neprokázala žádné zásadní funkční nedostatky provedení stavby, jednotlivých prací či použitých materiálů. Rekonstrukce přispěla jak ke zlepšení estetické stránky budovy, tak zejména ke snížení její celkové energetické náročnosti. S námi zákazník získá garanci provedené práce a deklarovaných vlastností výrobků.

 

Termosnímek

  • Vyhledej svůj termosnímek
    město:
    ulice:  • Váš termosnímek
    vložte kód: